Odborníci na víno po celom svete o ňom vedia všetky detaily, vrátane toho, kedy, kde a ako vznikalo. Pre laikov, no milovníkov vína ponúkame stručný prehľad vývinu tohto nesmrteľného nápoja.

Úplne prvé dôkazy o kvasenom hroznovom nápoji sa datujú už do čias pred Kristom, a to v Číne, Gruzínsku, Iráne a na Sicílii. Samotná produkcia vína začala v Arménsku pred vyše 6000 rokmi a postupne sa šírila do celého sveta.

Vinič hroznorodý (Vitis vinifera) teda pochádza zo strednej Ázie a z Kaukazu. Netrvalo však dlho a rozšíril sa na juh i západ sveta, t.j. do Egypta, Grécka či Rímskej ríše. Napr. Egypťania odkazujú na víno v kresbách či nástenných maľbách, ktoré nám znázorňujú jeho pitie, pestovanie, alebo aj samotný proces jeho spracovania. Rimania víno milovali a všetky územia, ktoré obsadili, sa stali novým domovom pre viniče. Aj vďaka tomu sa dnes juhoeurópske krajiny ako Francúzsko, Portugalsko či Španielsko môžu pýšiť jednými z najlepších vín na svete. Taliansko, ktoré je vínom svetoznáme, začalo pestovať vinič a produkovať víno vďaka Etruskom, ktorí archeológom zanechali rôzne dôkazy o ich láske k vínu, napr. čaše a iné typy pohárov. Na území dnešného Slovenska sa s najväčšou pravdepodobnosťou pestovanie viniča začalo za panovníka cisára Marca Aurélia Próba, t.j. v rokoch 276-282.

Čo sa týka zvyšku sveta, Afrika sa zoznámila s viničom až po tom, čo vznikli francúzske kolónie, ktoré obsadili samotní Francúzi. Vyššiu popularitu si víno získalo v Amerike, južnej i severnej. Juhoameričania začali pestovať viniče až v 16. storočí. V USA okrem európskeho viniča hroznorodého našli aj ich pôvodný vinič, tzv. líščí (Vitis labrusca), ktorý sa uchytil všade okrem Kalifornie, v ktorej sa naďalej pestoval vinič hroznorodý. V Austrálii začali vinári sadiť viniče okolo roku 1800 a dodnes sa tešia dobrému menu, ktoré im víno prinieslo.

Víno je nápoj bohov, nápoj, ktorý symbolizuje život, priateľstvo i lásku. A tak keď si budete nabudúce vychutnávať pohár toho, ktoré máte najradšej, spomeňte si, čo všetko tento úžasný nápoj reprezentuje.