Začiatky slovenského vinohradníctva siahajú až do čias Rímskej ríše. Niektoré archeologické nálezy z Malých Karpát dokonca svedčia o tom, že vinohradníctvo existovalo na Slovensku už omnoho skôr a to pred 2700 rokmi. Prvé písomné správy o ňom pochádzajú z 9. storočia, z Nitrianskej stolice. V 13. storočí keď sem vpadli Tatári, väčšina vinohradov bola zničená a zdevastovaná, čo vo veľkej miere zabrzdilo rozvoj vinohradníctva. Rozvoj však neustal úplne a v neskorších storočiach vďaka pomoci panovníka, zemepánov a ľudu došlo k výraznejšiemu rozvoju najmä v mestách ako Modra, Pezinok alebo Jur pri Bratislave.

Rozkvet alebo aj zlaté obdobie vinohradníctva nastalo v čase obdobia vlády Márie Terézie a Jozefa II., kedy na území Slovenska bolo až 57 000 hektárov vinohradov, čiže takmer trojnásobná výmera, ako je v súčasnosti. Toto obdobie bolo najlepším obdobím v dejinách vína na Slovensku.

V 18. storočí nastáva útlm. Vďaka hospodárskej politike Habsburského dvora a uprednostňovaniu konzumácie piva, vinohradníctvo začalo slabnúť a výroba vína klesala. Zasiahlo to skoro všetky vinohradníctva okrem jedného, nazývaného tokajské, ktoré aj cez tento útlm pretrvalo. Nazývali ho aj kráľ vín alebo kráľovské víno. Toto veľkolepé kráľovské biele víno bolo predstavené francúzskemu súdu, ba aj ruskému cisárstvu Habsburgovcami. Malo vynikajúcu reputáciu.

Neskôr, po prekonaní Tatárov a politiky Habsburského dvora, v 19. storočí prišla na Slovensko ďalšia pohroma vo forme hubových chorôb a škodcu nazývanej voška viničová, ktorá zničila veľa vinohradov a znížila produkciu vína na Slovensku. Choroby boli devastačné, ale aj motivačné. Po mnohých problémoch s chorobami vinári vyvinuli snahu o vylepšenie vinohradníctva. Tak s cieľom vytvoriť kvalitný vinársky výskum vznikol Vinársky ústav v Bratislave.

Po nástupe Sovietskej nadvlády v 20. storočí, kedy bola podporovaná kvantita nad kvalitou vína, došiel opätovný útlm. Toto už zastihlo aj tokajské víno, aj keď na prekvapenie mnohí vinári pokračovali v tradičnej výrobe v snahe zachovať jedinečnosť tohto vína.

V súčasnosti má Slovensko 22.000 hektárov registrovaných vinohradov, z toho 907 hektárov tvoria tokajské vinohrady.