Víno je staré ako ľudstvo samé. Sprevádza nás od vzniku civilizácie až dodnes. Či už bolo pité pre pôžitok z chuti, zlepšenie nálady, alebo ceremoniálne, víno je nespochybniteľným dôkazom dlhej cesty, ktorou sme prešli.

Prvé zmienky a nálezy vína pochádzajú z Číny a Arménska. Tieto vína boli vyrábané z divokého viniča a nezachovali sa z nich žiadne exempláre, ale vieme o nich vďaka archeológii a textom.

Ďalšia oblasť pre ktorú sa stal tento nápoj dôležitým bol Egypt. Vinič tam pestovali na úrodnej pôde delty Nílu, kde sa mu náramne darilo, nápoj používali obradne – pri uctievaní ich mnohých bohov.

Gréci urobili v kultivácii viniča obrovské pokroky a víno sa stalo dôležitým aspektom ich kultúry. Dôkazom toho je, že uctievali boha menom Dionýzos, ktorý bol bohom vína a osláv.

So vznikom Ríma prešla štafeta výroby vína do rúk Rimanov, ktorí k nemu mali rovnaký vzťah ako Gréci. Začali sa používať sudy a fľaše. Rimania vinič počas svojich dobyvačných vojen sadili po celej Európe, napríklad vo Francúzku, Španielsku a Nemecku.

Kresťanstvo prinieslo veľký dopyt po víne, pretože sa používalo pri bohoslužbách ako krv Kristova. Vtedy sa vinárstvu začali venovať mnísi, ktorí tomuto umeniu zasväcovali svoje životy. Pitie vína ale nemalo len náboženskú funkciu, ale aj preventívnu, keďže voda nemusela byť vždy čistá a pitná.

S objavením Ameriky sa víno rozšírilo ďalej, ale neuchytilo sa všade. Európsky vinič totiž mával problémy sa v týchto nových podmienkach udržať, takže sa zdokonaľoval divoký vinič, ktorý bol na tieto podmienky prispôsobený.

V 17. a 18. storočí prudko vzrástla kvalita vín a korok sa začal používať na uzatváranie fliaš. V tomto období sa Francúzsko tiež preslávilo svojim vinárskym umením a dalo vznik mnohým slávnym odrodám. Potom francúzsky vinič postihla katastrofa vo forme Phylloxera aphid, škodcu, ktorý zničil všetku úrodu. Neskôr sa začali sadiť americké odrody, ktoré boli imúnne.

Dnes je výroba vína v plnom prúde, vďaka technológiam, ktoré umožňujú výrobu v rozmere ako nikdy predtým, a tento trend nebude ustupovať. Na zdravie!